งานเพื่อสังคมของมูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย

กำลังอัพเดทข้อมูล

ศูนย์เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ดนตรีเพื่อเยาวชน

ทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

งานช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ส่งเสริมอาชีพ

ติดต่อเรา

พันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย MISSION VENTURES THAILAND FOUNDATIONสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ เลขที่ ๘๘/๒๐๔หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๒๐

ติดต่อเรา
09 8013 7570
09 8013 7504
info@mvthailand.org