มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย

โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ (ระบุคำนำหน้า) นามสกุล
ที่อยู่ของผู้บริจาค มายังมูลนิธิฯ โดยมีช่องทางดังนี้
มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
เลขที่ 88/204 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร 09 8013 7570
โทร 09 8013 7504
admin@mvthailand.org
supol@mvthailand.org

ในการณีที่ท่านต้องการให้จัดส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี
โปรดแจ้งในมูลนิธิฯทราบเพื่อจัดส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้กับท่าน

ธนาคาร : กรุงเทพ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
สาขา : สะเดา
ประภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 438 0 78963 8

ธนาคาร : ออมสิน
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
เลขที่บัญชี : 020 3933 222 41


ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
เลขที่บัญชี 131 8 80166 1